UBEMA
Unie van de Belgisch-Luxemburgse Kunstmarkt

Over ons
— oorsprong & doel

UBEMA werd gesticht in 1973 als verbond van de beroepsverenigingen binnen de Belgische kunstmarkt.

De uitbreiding en ontwikkeling van de EEG (nu Europese Unie) bracht talloze wijzigingen met zich mee zowel op commercieel, juridisch als fiscaal vlak. De invoering van de harmoniserende richtlijnen vereiste dat het geheel van de kunstmarkt zich als één enkele solidaire stem zou kunnen laten gelden. UBEMA heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te verdedigen ten aanzien van derden en van de overheid, zowel nationaal als internationaal.

Dossiers
— in de actualiteit

 • Volgrecht

  In voege sedert 2015 (Belgische Wetgeving naar Europese Directive); verplichte centrale aangifte via Resaleright.be; verschillende aanslagvoeten per land.

  Streefdoel UBEMA: het auteursrecht enkel en alleen verrekenen bij de particuliere eindverbruiker en niet bij elke doorverkoop tussen handelaars. En harmoniseren toepassingsregels doorheen Europa.

 • CITES
  — Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna & Flora

  Internationaal verdrag ingevoerd door de Verenigde Naties ter regulering o.m. van de handel in ivoor.

  Probleem : belemmert de handel in oude kunstvoorwerpen gemaakt uit of met elementen in ivoor en/of andere beschermde natuurlijke dier- en plantensoorten waarvan het bewijs van ouderdom van het fabricaat niet kan worden geleverd.

 • Reglementering import van culturele goederen in Europa

  Europese Richtlijn in ontwerpfase, meer info.

 • Ontwerp wetgeving tegen witwassen van gelden

  Ontwerp Europese Richtlijn waarin kunsthandelaars gelijkgesteld worden met bankiers, financiers en vastgoedhandelaars en waarin hen dezelfde verplichtingen worden opgelegd o.m. om de identiteit van een handelspartner waarmee men een verhandeling doet van € 10.000 en meer te verifiëren.

  Streefdoel UBEMA : Harmoniseren toepassingsregels doorheen Europa wat betreft de toegelaten ontvangsten in cash.

 • GDPR
  — General Data Protection Regulation

  In voege sedert mei 2018 (Belgische Wetgeving naar Europese Directive);  : heeft tot doel om de privacy van de burgers beter te beschermen. Controles met indrukwekkende sancties.

 • UBO
  — Ultimate Beneficial Owner

  In voege sedert 2017 (Belgische Wetgeving naar Europese Directive) : verplichte registratie van de uiteindelijke rechthebbende van de fondsen van een firma ter voorkoming van witwassen van gelden en financiering van terrorisme.
  Ultieme datum voor registratie verdaagt van 31/10/2018 naar 30/09/2019.

Een hele lijst regels en wetten van een hoog en vaak ondoorgrondelijk technisch niveau, die alsmaar aangroeit en die voor de gemiddelde handelaar, die dit jargon niet beheerst, moeilijk of niet verstaanbaar is. Ontwerpen van regels en wetten moeten we bijsturen, om excessen te vermijden en te voorkomen dat de kunsthandel wordt verlamd.

Om in al deze materies en op alle bestuurlijke niveau’s gehoor te krijgen, is het evident dat alle actoren op de Belgische kunstmarkt zich moeten verenigen.

Al meer dan 45 jaar biedt UBEMA daartoe een uniek platform. Als overkoepelende v.z.w. van beroepsverenigingen beschikt deze organisatie over een functionerende structuur, gedegen expertise en talloze contacten in de wetgevende en beleid uitvoerende macht om onze belangen te kunnen laten gelden.

Zodoende kan UBEMA als een uniek aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de Belgische kunstmarkt onze gezamenlijke belangen vertegenwoordigen in  C.I.N.O.A. (International Federation of Dealer Associations), E.A.M.C. (European Art Market Coalition), F.E.A.G.A. (Federation of European Art Galleries Association), E.F.A. (European Federation of Auctioneers), e.a.

Raad van bestuur

 • 2017-2020

  • Voorzitter
   Yoeri Vanlangendonck
  • Secretaris
   Henri Godts
  • Penningmeester
   Godelieve Haentjens
  • Overige bestuurders
   Gaëtan laloy
   Serge Miessen
   Adriaan Raemdonck
   Mia Roggeman
   Philip Serck
   Suzanne Stoot
 • 2014-2017

  • Voorzitter
   Gaëtan Laloy
  • Secretaris
   Henri Godts
  • Penningmeester
   Godelieve Haentjens
 • 2011-2014

  • Voorzitter
   Serge Miessen
  • Secretaris
   Henri Godts
  • Penningmeester
   Godelieve Haentjens
 • 2008-2011

  • Voorzitter
   Henri Godts
  • Secretaris
   Godelieve Haentjens
  • Penningmeester
   Mia Roggeman

Leden

Contact
— onze gegevens

UBEMA vzw
p/a Arenberg Auctions
Wolstraat 19 bus 2,
1000 Brussel

BTW: BE 0478.374.108

info@ubema.org